Koninklijke Landmacht LFD / Simon Stevinkazerne - EdeClick on the photo to enlarge

Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne
Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne
Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne Simon Stevinkazerne
Simon StevinkazerneSimon Stevinkazerne

Simon Stevinkazerne is een voormalige legerkazerne in de Gelderse plaats Ede.
Hij maakte tot eind 2010 deel uit van het kazernecomplex Ede-Oost, waartoe ook de Elias Beeckmankazerne behoorde.
De Simon Stevinkazerne was de grootste kazerne van Ede.
Veel groter dan gebruikelijk was oop het moment van aanbouw.
Na de oorlog worden in de jaren 50 echter veel meer van deze grote kazernes gebouwd.
Het oudste gedeelte is gebouwd in de stijl van het zakelijk expressionisme, aangevuld met een kantine in jaren 50 stijl en een groot aantal gebouwen uit de jaren 70 en 80.Geschiedenis

De kazerne werd gebouwd in het kader van een landelijk bouwprogramma uit 1938,
waar onder andere ook de naastgelegen infanteriekazerne Elias Beeckman deel van uitmaakte.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland was de kazerne nog niet gereed. In 1939 was hier wel reeds het 12e Regiment Motor Artillerie (RMA) neergestreken.
Van dit regiment waren wegens ruimtegebrek ook manschappen in barakken in de zuidelijker gelegen Mauritskazerne ondergebracht.
In de meidagen van 1940 vocht 12 RMA in de Slag om de Grebbeberg.
De Duitsers lieten de kazerne afbouwen en voegden uitkijktorens en schuilkelders toe.
Zij gaven hem de naam Langenbergkaserne.
Het was tot de bevrijding in april 1945 een legerplaats voor de Waffen-SS.
In 1946 werd in de Simon Stevinkazerne het 2e vredes- cq. opleidingsregiment Luchtdoel Artillerie gelegerd.
In eerste instantie vooral voor de troepen die naar Nederlands-IndiŽ vertrokken, maar later voor de Nederlandse Landmacht.
Ook werd in 1946 de School Reserve Officieren Geneeskundige Dienst heropgericht en in deze kazerne gevestigd.
Het 2e Regiment Verbindingstroepen werd op 1 november 1951 in de Simon Stevinkazerne opgericht.
Na het vertrek van de algemene opleiding van onderofficieren uit de Beeckmankazerne, werd ook deze kazerne door de verbindingsdienst in gebruik genomen.
Nadat eerst alleen kortdurende opleidingen te volgen waren in Ede, volgde later ook de Kaderschool voor dienstplichtig onderofficieren en de School Reserve Officieren
Verbindingsdienst.
In 1963 kwam de monteursopleiding vanuit Utrecht naar Ede.
Dit betekende dat alle Nederlandse opleidingen voor de verbindingsdienst in Ede waren ondergebracht.
Hierin is tot de afstoting van de kazernes in 2010 vrijwel niets veranderd.
In januari 1987 vond in de Stevinkazerne een wapendiefstal plaats die de de landelijke dagbladen haalde.
Een oud-dienstplichtige ontvreemdde samen met drie handlangers 62 Uzi`s en 5 pistolen.
De Harderwijkse School Militaire Inlichtingen Dienst (SMID) kwam in 1988 naar de Stevinkazerne.
Dit gebeurde in verband met de Koude Oorlog en de elektronische oorlogvoering.
Deze school werd ook wel "spionnnenschool", of "sectie stiekem" genoemd.
Er werden opleidingen voor codeontcijfering, inlichtingen, Russische taal en krijgsgevangenenverhoor gegeven.
Later kwam ook nog het CoŲrdinatiecentrum Calamiteiten Koninklijke Landmacht naar de Stevinkazerne. Dit in verband met de centrale ligging van Ede.

Toekomst

Op 1 januari 2011 heeft Defensie de kazernes overgedragen aan de gemeente Ede.
Het terrein is opgenomen in het woningbouwproject "Veluwse Poort".
De Simon Stevinkazerne is, anders dan de andere Edese kazernes, niet aangemerkt als rijksmonument.
Enkele gebouwen worden voorlopig door de gemeente verhuurd, andere zullen op kortere of langere termijn worden gesloopt.